Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto

Lapset puheeksi -menetelmä on näyttöön perustuva ja tutkittu menetelmä vanhemmuuden tukemiseen, jolla on saatu erittäin hyviä tuloksia eri puolella Suomea. Lapset puheeksi -menetelmällä saavutetaan parhaat tulokset, jos samaa menetelmää käytetään kaikissa palveluissa. Monisektoriaalinen palvelujen rakentaminen perus- ja erityispalvelujen yhteistyöllä vaatii kuitenkin johdon vahvaa sitoutumista työhön.

Esimerkiksi Raahessa Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönoton myötä ovat lastensuojeluilmoitukset vähentyneet 25 %, lastensuojelun tarpeen selvityksiä on tehty puolta vähemmän kuin ennen, aloitetut lastensuojelun asiakkuudet ovat vähentyneet 58 % ja tehdään kolmannes vähemmän lähetteitä lastenpsykiatrialle. Menetelmä on käytössä yli 30 kunnassa Suomessa, ja leviää edelleen.

Lapset puheeksi -menetelmän tavoitteena on:
– Tukea lapsen/nuoren hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ehkäistä mahdollisia sosiaalisen ja tunne-elämän häiriöitä kodin ja päivähoidon/koulun /harrastusympäristön yhteistyönä
– Rakentaa tukevaa arkipäivää lapselle/nuorelle eri kehitysympäristöissä
– Tukea vanhemmuutta

Lapset puheeksi -menetelmää voi käyttää:
– Kaikille palveluissa/eri kehitysympäristöissä oleville lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi
– Lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi muuttuneissa olosuhteissa (vanhemman sairaus, työttömyys, perhetilanteen muutos ym.)
– Lapsen elämän haasteellisissa tilanteissa (lapsella jo esim. käyttäytymisen, tunne-elämän ongelmia)

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Loimaalla ryhdytään nopealla aikataululla valmistelemaan Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönottoa aluksi kaikissa äitiys- ja lastenneuvoloissa, varhaiskasvatuksen yksiköissä, peruskouluissa ja kouluterveydenhuollossa. Tämän jälkeen menetelmän käyttöä tulee laajentaa muuallekin sosiaali- ja terveyspalveluiden saralla.

Loimaalla 10.12.2018

Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa